top of page

Fund Raising

Jugagni Chakrabarti

Advisors

Board Of Directors

Executive Commitee

Mitra Purkayastha
Arpita Gupta
Parna Sarkar
Soumi Jana

Rupak Das
Prasanta Modak

Santu Ghosh
Arup Saha
Satadru Roy

Anupam Saha
Saurav Bose 

Debaditya Roychowdhury
Madhura Mitra

Cultural Secretary

Treasurer

Planning Commitee

Budhaditya Bandyopadhyay
Susmita Roychowdhury


 

Surojit Ghosh


Gautam Saha
Debabrata Sarkar
Pranatosh Mukhopadhyay
Sumantro Pal

Gautam Ghosh
Sriparna Ghosh Dey
Soma Mukherjee
Sharmistha Basu


Anindya Biswas
Abantika Mukherjee
Nairita Banerjee
Moumita Dhar


 

Cultural Team

Avik Haldar
Akshay Vora

Ratna Bhattacharya

Marketing Lead

Philanthropy


Jaba Konar
Moujhury Sarkar

Creativity & Innovation

Jayanta Majumdar

Saumitra Bagchi

Vice President

Debayan Roychowdhury

President

Suchita Roychowdhury

bottom of page